maandag 1 juli 2013

Symposium certificeren rashondenfokkers

Kunogonda organiseerd komend najaar een symposium over het certificeren van rashondenfokkers.
Het symposium vindt plaats op 9 november te Woudenberg.
Meer informatie vindt u hier