maandag 29 juni 2009

Update Invoering Rasspecifiek Fokreglement

Tot op heden (13 juli) hebben zich 23 leden gemeld voor deelname aan de discussie over het in te voeren Rasspecifieke Fokreglement.
Dit valt ons eerlijk gezegd een beetje tegen en we denken dat dat komt doordat mensen misschien niet goed begrijpen waarover de discussie zal gaan.
Bijgaande treft u een vragenlijst (klik hier) aan die wij willen gebruiken als leidraad voor de discussies.
Staan hier onderwerpen bij, waarvan u denkt "Ja, daar heb ik een mening over en die wil met anderen bespreken", meldt u zich dan a.u.b. aan voor deelname.
Ook als u geen fokker bent, maar eigenaar van "gewoon een huishondje", want ook uw mening telt mee.
Tegen de fokkers onder u wil ik zeggen "Meldt u zich a.u.b. aan, want anders wordt het concept-RFR door een klein groepje fokkers opgesteld.
En dan lopen we het risico dat het straks niet geaccepteerd wordt door het merendeel van de fokkers van het ras en is al het werk voor niets geweest.

Aanmelden bij:
E-mail: robert@gentlejewel.nl

Robert Brouwer
Emmerikseweg 26
7077 AP Netterden

Met vriendelijke groeten,

Robert Brouwer
Sandra Ottens
Commissie Certificering & Reglementering
Pekingees- en Dwergspanielclub


Invoering Rasspecifiek Fokreglement


Op 23 april 2009 heeft de Algemene Ledenvergadering ingestemd met het bestuursvoorstel om het rasspecifieke fokreglement (RFR) te gaan invoeren.

De Commissie Certificering & Reglementering, bestaande uit Sandra Ottens en Robert Brouwer, gaat dit begeleiden.


De bedoeling is per ras in overleg te treden met de fokkers en overige belangstellende leden van dat ras en zo voor elk ras een RFR in concept op te stellen.

Voor het overleg willen we in principe de weblogs (per ras) gaan gebruiken, hoewel daarvoor nog wel een paar zaken geregeld moeten worden, want we willen geen inmenging van mensen die er niets mee te maken hebben.

Maar, omdat (nog) niet iedereen over internet beschikt, zullen we ook andere kanalen zoals telefoon en/of briefpost inzetten, als dat nodig mocht zijn.


Inventarisatie deelnemers


De commissie wil beginnen met een inventarisatie van de aantallen leden per ras die willen deelnemen aan het overleg dat moet leiden tot een rasspecifiek fokreglement.

Wij verzoeken dan ook iedereen die wil deelnemen aan de discussie van één of meerdere rassen, of op de hoogte gehouden wil worden van de ontwikkelingen, het formulier in het midden van dit clubblad in te vullen en op te sturen.

U kunt het formulier ook op de website van de club vinden. U kunt het dan op uw PC invullen en per e-mail inzenden.


Concept-RFR


Ondertussen zal de commissie een universeel concept-RFR opstellen, in het door de Raad van Beheer voorgeschreven model, maar gebaseerd op ons eigen huidige fokreglement.

Dat kan dan de basis zijn voor elk afzonderlijke RFR per ras.


Zodra we weten welke leden van elk ras mee gaan doen (en op welke wijze) gaan we per ras het overleg starten. Gezien het grote aantal rassen niet voor alle rassen tegelijk, maar waarschijnlijk per 3 of 4 rassen. In principe gaan we geen bijeenkomsten organiseren, maar mocht het echt nodig blijken, is dat natuurlijk wel mogelijk.

Afhankelijk van de voortgang zullen we tussentijds de resultaten terugkoppelen.

Globaal in het clubblad en meer specifiek via de weblogs en e-mail (of briefpost) naar de belanghebbenden.


Zodra de deelnemers van een bepaald ras het met elkaar eens zijn over de inhoud van hun concept-RFR, wordt dat overleg beëindigd en wordt een overleg voor een volgend ras opgestart.

Uiteindelijk zullen de verschillende concept-RFR-en in een Algemene Ledenvergadering (we mikken op het voorjaar van 2010) goedgekeurd moeten worden.


De Commissie Certificering & Reglementering

Sandra Ottens

Robert Brouwer


Klik hier om het aanmeldingformulier te downloaden

woensdag 17 juni 2009

Kampioenschapsclubmatch

Dit jaar wordt de Kampioenschapsclubmatch op zondag 20 september gehouden in het Olympic Sportcentrum te Wijchen.

De keurmeesterslijst ziet er als volgt uit:

Mw. S. Briški Cirman (Slo): Japanse Spaniel, Tibetaanse Spaniel
Mw. I. Zwaartman: Leeuwhondje, Pekingees, Peruaanse- en Mexicaanse Naakthond, Coton de Tuléar, King Charles Spaniel
Dhr. M. v.d. Weijer: Lhasa Apso, Bichon Frisé, Bolognezer
Mw. K. Voye (D):Chineese Naakthond, Griffon Belge, Griffon Bruxellois, Petit Brabançon

Eindkeuring: Mw. S. Briški Cirman (Slo)

Het inschrijfformulier kunt u hier downloaden of anders bij hetclubmatchsecretariaat aanvragen. Online inschrijven viaKynoshows is uiteraard ook weer mogelijk.